Detaljer om förslaget

Nummer:prEN ISO 81060-3
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 330
Namn på kommittén:Förbrukningsmaterial inom sjukvården
Publicerat:den 16 dec 2019
Sista svarsdatum:den 26 feb 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the requirements and methods for the clinical investigation of continuous non-invasive automated sphygmomanometers used for the measurement of the blood pressure of a subject.

Since this document covers both trending devices and absolute accuracy devices and focuses solely on requirements for the clinical investigation, representation of output is not covered by this document.

NOTE 1 IEC 62366-1 provides requirements on the application of usability engineering to medical devices which can be used to clarify for the intended user whether the shown data concerns absolute accurate values or trending values.

The requirements and methods for the clinical investigation of continuous non-invasive automated sphygmomanometers provided in this document are applicable to any subject population, and any condition of use of the continuous non-invasive automated sphygmomanometers.

NOTE 2 Subject populations can, for example, be represented by age or weight ranges.

NOTE 3 Conditions of use can, for example, refer to ambulatory blood pressure monitoring, stress testing blood pressure monitoring and blood pressure monitors for the home healthcare environment or self-measurement as well as use in professional healthcare facility or the emergency medical service environment (EMS).

This document specifies additional disclosure requirements for the accompanying documents of continuous non-invasive automated sphygmomanometers that have undergone clinical investigation according to this document.

This document is not applicable to the clinical investigation of a non-automated sphygmomanometer as given in ISO 81060-1, the clinical investigation of an intermittent automated sphygmomanometer as given in ISO 81060-2, an intermittent automated non-invasive sphygmomanometer as given in IEC 80601-2-30 or invasive blood pressure monitoring equipment as given in IEC 60601-2-34.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.