Detaljer om förslaget

Svensk titel: Styr-, regler- och övervakningsystem i byggnader (BACS) - Del 6: Datakommunikation - Verifieringsmetod
Nummer:prEN ISO 16484-6
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 189
Namn på kommittén:Innemiljö och energianvändning i byggnader
Publicerat:den 13 dec 2019
Sista svarsdatum:den 23 feb 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This standard provides a comprehensive set of procedures for verifying the correct implementation of each capability claimed on a BACnet PICS including:

(a) support of each claimed BACnet service, either as an initiator, executor, or both,

(b) support of each claimed BACnet object-type, including both required properties and each claimed optional property,

(c) support of the BACnet network layer protocol,

(d) support of each claimed data link option, and

(e) support of all claimed special functionality.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.