Detaljer om förslaget

Svensk titel: Byggnaders energiprestanda - Energikrav för belysning - Del 1: Specifikationer, Modul M9
Nummer:prEN 15193-1:2017/A1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 380
Namn på kommittén:Ergonomi
Publicerat:den 4 dec 2019
Sista svarsdatum:den 20 jan 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This standard specifies the methodology for evaluating the energy performance of lighting systems for providing general illumination in residential and non-residential buildings and for calculating or measuring the amount of energy required or used for lighting in buildings. The method may be applied to new, existing or refurbished buildings. It also provides a methodology (LENI) as the measure of the energy efficiency of the lighting installations in buildings.

This standard does not cover lighting requirements, the design of lighting systems, the planning of lighting installations, the characteristics of lighting equipment (lamps, control gear and luminaires) and systems used for display lighting, desk lighting or luminaires built into furniture. This standard does not provide any procedure for the dynamic simulation of lighting scene setting.

Table 1 shows the relative position of this standard within the set of EPB standards in the context of the modular structure as set out in EN ISO 52000-1.

NOTE In CEN ISO/TR 52000-2 the same table can be found, with, for each module, the numbers of the relevant EPB standards and accompanying technical reports that are published or in preparation.

The modules represent EPB standards, although one EPB standard may cover more than one module and one module may be covered by more than one EPB standard, for instance a simplified and a detailed method respectively. See also Clause 2.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.