Detaljer om förslaget

Svensk titel: Hälso- och sjukvårdsinformatik - Kommunikation med medicinteknisk utrustning i direkt patientvård - Del 10201: Domäninformationsmodell
Nummer:prEN ISO 11073-10201
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 334
Namn på kommittén:Hälso- och sjukvårdsinformatik
Publicerat:den 3 dec 2019
Sista svarsdatum:den 16 mar 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

The scope of this project is to define a general object-oriented information model that may be used to structure information and identify services used in point-of-care (POC) medical device communications. The scope is primarily focused on acute care medical devices and the communication of patient vital signs information.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.