Detaljer om förslaget

Svensk titel: Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan
Nummer:ftSS 12000
Källa:SIS
Kommitté:SIS/TK 450
Namn på kommittén:IT-standarder för Lärande
Publicerat:den 29 nov 2019
Sista svarsdatum:den 14 feb 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

Denna standard beskriver överföring av information mellan följande processer: — Skoladministration — Tjänstefördelning — Schemaläggning Standarden beskriver också överföring av information från processen Schemaläggning till olika processer som använder lektionsinformation. Denna standard omfattar även: — Beskrivning av innebörden hos begrepp som förekommer i standarden — Klassdiagram som redogör för informationens struktur — Villkor för när information är obligatorisk — Protokoll för datautbyte — Värdeförråd Denna standard omfattar inte — Hur processen Skoladministration mottar information från andra processer eller system

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.