Detaljer om förslaget

Svensk titel: Trägolv och träpaneler - Bestämning av geometriska egenskaper
Nummer:prEN 13647
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 182
Namn på kommittén:Trä
Publicerat:den 25 nov 2019
Sista svarsdatum:den 27 jan 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies methods of measuring the geometrical characteristics of wood flooring and wood panelling and cladding elements.

This document does not specify sampling, which is intended to be found in the product standards or test methods and it does not apply to elements which are installed.

.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.