Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vägmaterial - Asfaltmassor - Provningsmetoder för varmblandad asfalt - Del 48: Vidhäftning mellan lager
Nummer:prEN 12697-48
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 202
Namn på kommittén:Vägmaterial
Publicerat:den 20 nov 2019
Sista svarsdatum:den 10 jan 2020
Ämnesområden:Körbana
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.