Detaljer om förslaget

Svensk titel: Hydrauliska anläggningar - Spår för tätningar med fjäderelement av elastomer - Mått och toleranser - Del 1: Spår för kolvtätning
Nummer:ISO/DIS 7425-1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 104
Namn på kommittén:Tätningselement
Publicerat:den 7 nov 2019
Sista svarsdatum:den 7 jan 2020
Ämnesområden:Cylindrar
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 7425 specifies the dimensions and associated tolerances for a series of piston seal housings to accommodate elastomer-energised, plastic-faced seals used in reciprocating applications.

It is not the intention of this part of ISO 7425 to stipulate details of seal design, since the manner of construction of seals varies with each manufacturer. The design and material of the seals, and any associated anti-extrusion components are determined by conditions such as temperature and pressure.

This part of ISO 7425 applies only to the dimensional characteristics of products manufactured in accordance with this part of ISO 7425. It does not apply to their functional characteristics.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.