Detaljer om förslaget

Svensk titel: Utrustning för vägbyggnad och vägunderhåll - Utläggare - Terminologi och handelsspecifikationer
Nummer:ISO/DIS 15878
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 225
Namn på kommittén:Anläggningsmaskiner och gruvdrift
Publicerat:den 29 okt 2019
Sista svarsdatum:den 8 jan 2020
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document provides terminology and commercial specifications for paver-finishers used in road construction and maintenance processes for the placement and pre-compaction of paving materials. It covers the machine and its components and establishes parameters for technical characteristics for both.

This document does not cover terms and commercial specifications for road wideners which can perform similarly to a paver-finisher under certain conditions.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.