Detaljer om förslaget

Svensk titel: Byggakustik - Fältmätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement - Del 2: Stegljudsisolering
Nummer:prEN ISO 16283-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 197
Namn på kommittén:Byggakustik
Publicerat:den 14 okt 2019
Sista svarsdatum:den 16 dec 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies procedures to determine the impact sound insulation using sound pressure measurements with an impact source operating on a floor or stairs in a building. These procedures are intended for room volumes in the range from 10 m3 to 250 m3 in the frequency range from 50 Hz to 5 000 Hz. The test results can be used to quantify, assess and compare the impact sound insulation in unfurnished or furnished rooms where the sound field can approximate to a diffuse field.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.