Detaljer om förslaget

Svensk titel: Kemiska desinfektionsmedel och antiseptika - Hygienisk handrub virucidal - Testmetod och krav (fas 2 / steg 2)
Nummer:prEN 17430
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 349
Namn på kommittén:Rengöring, desinfektion och sterilisering
Publicerat:den 18 sep 2019
Sista svarsdatum:den 11 nov 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a test method simulating practical conditions for establishing whether a product for hygienic handrub reduces the release of virus contamination on hands when rubbed onto the artificially contaminated hands of volunteers.

NOTE 1 Attention is drawn to the fact that tests on human volunteers are the subject of legal provisions in certain European countries/regions.

This document applies to products for hygienic handrub for use in areas and situations where disinfection is medically indicated. Such indications occur in patient care, for example:

– in hospitals, in community medical facilities and in dental institutions;

– in clinics of schools, of kindergardens and of nursing homes;

and can occur in the workplace and in the home. It can also include services such as laundries and kitchens supplying products directly for the patient.

EN 14885 specifies in detail the relationship of the various tests to one another and to "use recommendations".

NOTE 2 This method corresponds to a phase 2, step 2 test.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.