Detaljer om förslaget

Svensk titel: Kryogena kärl - Renhetskrav vid kryogen användning- Tillägg 1 (ISO 23208:2017/DAM 1:2019)
Nummer:prEN ISO 23208:2019/A1
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 410
Namn på kommittén:Hydrogenteknik
Publicerat:den 11 sep 2019
Sista svarsdatum:den 11 nov 2019
Ämnesområden:Tryckkärl, Kryogena kärl
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the minimum requirements for the cleanliness of all surfaces of cryogenic vessels and associated accessories that are in contact with the cryogenic fluid at any expected operating conditions.

This document defines the acceptable level of surface and particle contamination to minimize the risk of malfunction of equipment and ensure safety against ignition when in contact with oxygen or oxidizing fluids (see ISO 10156).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.