Detaljer om förslaget

Svensk titel: Fasta återvunna bränslen - Terminologi, definitioner och beskrivningar
Nummer:ISO/DIS 21637
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 412
Namn på kommittén:Fasta bränslen
Publicerat:den 4 sep 2019
Sista svarsdatum:den 25 okt 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document defines terms and definitions concerned in all standardization work within the scope of ISO/TC 300, i.e. terms used in the field of production and trade of solid recovered fuels that are prepared from non-hazardous waste. Terminology boundaries are described in Figure 1.

 

NOTE Solid biofuels are covered by the scope of ISO/TC 238.

Definitions in other standards with a scope different from the scope of this document can be different from the definitions in this document.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.