Detaljer om förslaget

Svensk titel: Paints and varnishes - Wettability - Part 2: Determination of the surface free energy of solid surfaces by measuring the contact angle
Nummer:prEN ISO 19403-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 433
Namn på kommittén:Färg och lack
Publicerat:den 15 jul 2019
Sista svarsdatum:den 24 sep 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a test method to measure the contact angle for the determination of the surface free energy of a solid surface. The method can be applied for the characterization of substrates and coatings.

NOTE 1 For the determination of the surface free energy of polymers and coatings, either the method in accordance with Owens, Wendt, Rabel and Kaelble or the method in accordance with Wu is used preferably.

NOTE 2 The morphological and chemical homogeneity have an influence on the measuring results.

NOTE 3 The procedures indicated in this document are based on the state-of-the-art employing the drop projection method in penumbral shadow. Other methods are not excluded.

NOTE 4 Measuring the contact angle on powders is not part of this document. For further information, see the bibliography.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.