Detaljer om förslaget

Förslagets omfattning:

This document specifies the requirements for creating sector-specific standards that extend ISO/IEC 27001:2013, and complement or amend ISO/IEC 27002:2013 to support a specific sector (domain, application area or market).

This document explains how to;

— include requirements in addition to those in ISO/IEC 27001:2013,

— refine or interpret any of the ISO/IEC 27001:2013 requirements,

— include controls in addition to those of ISO/IEC 27001:2013, Annex A and ISO/IEC 27002:2013,

— modify any of the controls of ISO/IEC 27001:2013, Annex A and ISO/IEC 27002:2013,

— add guidance to or modify the guidance of ISO/IEC 27002:2013.

This document specifies that additional or refined requirements do not invalidate the requirements in ISO/IEC 27001:2013.

This document is applicable to those involved in producing sector-specific standards.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.