Detaljer om förslaget

Svensk titel: Plaströrsystem - Glasfiberrmerade plaströr (GRP) - Provningsmetoder för bestämning av skenbar draghållfasthet i omkretsriktningen
Nummer:ISO/DIS 8521
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 156
Namn på kommittén:Plast
Publicerat:den 10 jun 2019
Sista svarsdatum:den 21 aug 2019
Ämnesområden:Plaströr
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies six test methods for the determination of the initial circumferential tensile wall strength per unit of length of glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes.

NOTE Another commonly used term for "circumferential tensile strength" is "hoop tensile strength" and the two expressions can be used interchangeably.

The burst test (method A) is suitable for all types and sizes of pipes. It is considered the reference method. However, all the methods in document have equal validity. If correlation of any of the methods B to F can be established by a comparative test programme, then that method can be considered as the reference method.

The split disc test (method B) might not be suitable for pipes with helically wound reinforcing layers.

The strip test (method C), the modified strip test (method D) and the restrained strip test (method E) are suitable for pipes with a nominal size of DN 500 and greater.

The notched plate test (method F) is primarily intended for use with helically wound pipes of nominal size greater than DN 500 with a winding angle other than approximately 90°.

Results from one method are not necessarily equal to the results derived from any of the alternative methods.

If required, the initial circumferential tensile modulus can be determined by method A.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.