Detaljer om förslaget

Svensk titel: Tobak och tobaksprodukter - Bestämning av nikotinrenhet - Gravimetrisk metod med användning av tungstosilinsyra
Nummer:ISO/DIS 13276
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 442
Namn på kommittén:Tobak
Publicerat:den 5 jun 2019
Sista svarsdatum:den 4 aug 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a method for the gravimetric determination of the purity of nicotine using tungstosilicic acid.

The method is applicable to pure nicotine or nicotine salts used to calibrate analytical methods for the determination of nicotine in the field of tobacco, tobacco products and smoke analysis.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.