Detaljer om förslaget

Svensk titel: Golvmaterial - Textila golv - Bestämning av viktminskning, fiberbindning och förändring i utseende hos trappnos med hjälp av Lisson Tretrad maskin
Nummer:prEN ISO 12951
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 184
Namn på kommittén:Golvbeläggningar
Publicerat:den 4 jun 2019
Sista svarsdatum:den 28 jul 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies four methods of test of textile floor coverings (with or without an underlay, see Clause 9) using the Lisson Tretrad machine.

— test A: determination of mass loss of textile floor coverings, also used to assess fibre bind of synthetic pile carpets;

— test B: determination of stair nosing appearance change of textile floor coverings;

— test C: determination of fibre bind on synthetic loop pile carpets;

— test D: determination of fibre bind (hairiness) on needled floor coverings and floor coverings without pile.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.