Detaljer om förslaget

Svensk titel: Tandvård - Fluorlacker
Nummer:prEN ISO 17730
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 327
Namn på kommittén:Tandvård
Publicerat:den 3 jun 2019
Sista svarsdatum:den 2 aug 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies requirements and test methods for total digestible fluoride content and a minimum soluble fluoride release potential in dental varnishes containing fluoride, intended for use in the oral cavity directly on the outer surfaces of teeth and fillings. It also specifies packaging and labelling requirements, including the instructions for use. This document covers fluoride varnishes to be applied by dental health care workers.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.