Detaljer om förslaget

Svensk titel: Akustik - Bestämning av ljufeffektnivåer för buller från komponenter i ventilationsanläggningar genom mätning i efterklangsrum
Nummer:prEN ISO 5135
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 110
Namn på kommittén:Akustik och buller
Publicerat:den 3 jun 2019
Sista svarsdatum:den 6 aug 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document establishes general rules for the acoustic testing of air-terminal units, dampers and valves used in air diffusion and air distribution systems in order to determine sound power levels as defined in ISO 3741.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.