Detaljer om förslaget

Svensk titel: Gummi och gummiprodukter - Bestämning av brom- och klorhalt - Förbränning med syrgas i flaska
Nummer:ISO/DIS 7725
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 154
Namn på kommittén:Gummi och gummiprodukter
Publicerat:den 22 maj 2019
Sista svarsdatum:den 21 jul 2019
Ämnesområden:Gummi
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies methods for the determination of chlorine and/or bromine present in raw rubber as well as vulcanized or unvulcanized rubber compounds.

The methods are applicable to natural rubbers and to the following synthetic rubbers: isoprene, styrene-butadiene, butadiene, butyl, halogenated butyl, nitrile, ethylene-propylene, chloroprene and epichlorohydrin.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.