Detaljer om förslaget

Svensk titel: Utformnings- och egenskapskrav för tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö
Nummer:prEN 17210
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 453
Namn på kommittén:Tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö
Publicerat:den 24 apr 2019
Sista svarsdatum:den 16 jun 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document describes basic, common minimum functional requirements and recommendations for an accessible and usable built environment, following the Design for All/Universal Design principles which will facilitate equitable and safe use for a wide range of users, including persons with disabilities.

The requirements and recommendations given in this document are applicable across the full spectrum of the built environment.

These functional accessibility and usability requirements and recommendations are relevant to the design, construction, refurbishment or adaptation, and maintenance of built environments including outdoor pedestrian and urban areas.

NOTE 1 Design for All and Universal Design share a similar inclusive design philosophy. "Universal Design" means the design of products, environments, programmes and services to be usable by all people, to the greatest extent possible, without the need for adaptation or specialized design. "Universal Design" does not exclude assistive devices for particular groups of persons with disabilities where this is needed.

NOTE 2 Terms such as "design for all", "universal design", "accessible design", "barrier-free design", "inclusive design" and "transgenerational design" are often used interchangeably with the same meaning.

NOTE 3 This document does not cover management and maintenance issues, but provides basic information in Annex B.

NOTE 4 All figures are provided as examples. They are described by their title and key and do not provide additional information. Some figures show negative examples to be avoided; these are identified by the insertion of a red cross on them. A list of all the figures included is this standard is given in the informative Annex C.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.