Detaljer om förslaget

Nummer:ISO/DIS 7001:2007/Amd 109
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 493
Namn på kommittén:Grafiska symboler
Publicerat:den 10 apr 2019
Sista svarsdatum:den 24 jun 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

Denna internationella standard specificerar grafiska symboler för publika informationssyften.

Denna internationella standard är allmänt tillämpbar för publika informationssymboler på alla platser dit allmänheten har tillgång. Detta är dock inte tillämpbart på säkerhetsskyltar eller på de sektorer som är reglerade vilka kan skilja sig med hänseende på vissa punkter i denna internationella standard (t.ex. trafikskyltar på allmän väg).

Denna internationella standard specificerar symbolernas original som kan skalförändras för reproduktions- och tillämpningssyften.

Symbolerna kan användas tillsammans med text för att förbättra förståelsen.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.