Detaljer om förslaget

Svensk titel: Oorganiska ytbeläggningar - Zinkbeläggningar - Rekommendationer för korrionsskydd av järn och stål i konstruktioner - Del 2: Varmförzinkning
Nummer:prEN ISO 14713-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 116
Namn på kommittén:Oorganiska ytbeläggningar
Publicerat:den 13 mar 2019
Sista svarsdatum:den 22 maj 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This part of ISO 14713 provides guidelines and recommendations regarding the general principles of design which are appropriate for articles to be hot dip galvanized after fabrication (e.g., to ISO 1461) for corrosion protection, for example, articles manufactured in accordance with EN 1090-2.

The protection afforded by the hot dip galvanized coating to the article will depend upon the method of application of the coating, the design of the article and the specific environment to which the article is exposed. The hot dip galvanized article can be further protected by application of additional coatings (outside the scope of this part of ISO 14713), such as organic coatings (paints or powder coatings). When applied to hot dip galvanized articles, this combination of coatings is often known as a "duplex system".

Specific product-related requirements (e.g. for hot dip galvanized coatings on tubes or fasteners, etc.) will take precedence over these general recommendations.

This standard does not apply to hot dip galvanized coatings applied to continuous sheet (e.g. to EN 10346).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.