Detaljer om förslaget

Nummer:prEN ISO 23386
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 269
Namn på kommittén:Information för byggande och förvaltning
Publicerat:den 31 jan 2019
Sista svarsdatum:den 28 mar 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This European standard establishes the rules for defining properties used in construction and a methodology for authoring and maintaining them, for a confident and seamless digital share between stakeholders.

Regarding definition of properties and groups of properties, the standard provides:

— definitions of properties and groups of properties as a list of attributes

— definition of each attributes

Regarding authoring and maintaining process, the standard provides:

— definition and role of applicants,

— definition and role of experts and college of experts,

— definition of request’s attributes,

— definition of expert’s attributes,

— a governance model through the establishment of a steering committee;

— management rules to interconnect dictionaries through properties and groups of properties mapping process.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.