Detaljer om förslaget

Svensk titel: Oförstörande provning - Tjockleksmätning med ultraljud
Nummer:prEN ISO 16809
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 125
Namn på kommittén:Oförstörande provning
Publicerat:den 19 dec 2018
Sista svarsdatum:den 20 feb 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the principles for ultrasonic thickness measurement of metallic and non-metallic materials by direct contact, based on measurement of time of flight of ultrasonic pulses only.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.