Detaljer om förslaget

Svensk titel: Färg och lack - Bestämning av härdighet mot vätskor - Del 3: Metod med ett absorberande medel
Nummer:prEN ISO 2812-3
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 433
Namn på kommittén:Färg och lack
Publicerat:den 19 dec 2018
Sista svarsdatum:den 20 feb 2019
Ämnesområden:Färg och lack
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a method, using an absorbent medium, for determining the resistance of an individual-layer or multi-layer system of coating materials to the effects of liquids or paste-like products.

This method enables the tester to determine the effects of the test substance on the coating and, if necessary, to assess the damage to the substrate.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.