Detaljer om förslaget

Svensk titel: Spannmål - Bestämning av fukt och protein - Metod med användning av nära infraröd-spektroskopi i hela kärnor
Nummer:prEN 15948
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 435
Namn på kommittén:Livsmedel och foder
Publicerat:den 11 dec 2018
Sista svarsdatum:den 19 feb 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document defines a routine method for the determination of moisture and protein in whole kernels of barley and wheat using a near-infrared spectroscopy in the constituent ranges:

for wheat:

— moisture content minimum range from 8 % to 22 %;

— protein content minimum range from 7 % to 20 % DM.

for barley:

— moisture content minimum range from 8 % to 22 %;

— protein content minimum range from 7 % to 16 % DM.

This document describes the modalities to be implemented by the supplier (5.3 and 5.4) and the user of the method.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.