Detaljer om förslaget

Svensk titel: Järnvägar - Hjulpar och boggier - Hjul - Löpbaneprofil
Nummer:prEN 13715
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 254
Namn på kommittén:Järnvägar
Publicerat:den 5 dec 2018
Sista svarsdatum:den 3 jan 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This European Standard defines the tread profiles of wheels with a diameter equal or greater than 330 mm used on rolling stock submitted to the Directive 2008/57/EC. These profiles apply to new wheels, whether free-standing or assembled as wheelsets, as well as to wheels that require reprofiling during maintenance.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.