Detaljer om förslaget

Svensk titel: Säkring av last på vägfordon - Surrningspunkter på lastfordon för transport av gods - Minimikrav och provning
Nummer:prEN 12640
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 591
Namn på kommittén:Lastsäkring - Godstransporter
Publicerat:den 5 dec 2018
Sista svarsdatum:den 12 feb 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the minimum requirements and test methods for lashing points for cargo securing on commercial vehicles and intermodal loading units for cargo transport.

This document does not apply to:

— Vehicles and intermodal loading units manufactured before publication of this standard;

— Vehicles and intermodal loading units designed and constructed exclusively for the transport of bulk materials;

— Vehicles and intermodal loading units designed and constructed exclusively for the transport of specific cargo with particular securing requirements;

— Vehicles (delivery vans) in conformance to ISO 27956;

— ISO series 1 freight containers.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.