Detaljer om förslaget

Svensk titel: Sömlösa rör av stål för tryckändamål - Tekniska leveransbestämmelser - Del 5: Rör av rostfria stål
Nummer:prEN 10216-5
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 135
Namn på kommittén:Rostfria stål
Publicerat:den 3 dec 2018
Sista svarsdatum:den 31 jan 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the technical delivery conditions in two test categories for seamless tubes of circular cross section made of austenitic (including creep resisting steel) and austenitic-ferritic stainless steel which are intended for pressure and corrosion resisting purposes at room temperature, at low temperatures or at elevated temperatures.

NOTE Once this standard is published in the Official Journal of the European Union (OJEU) under Directive 2014/68/EC, presumption of conformity to the Essential Safety Requirements (ESR) of Directive 2014/68/EC is limited to technical data of materials in this standard and does not presume adequacy of the material to a specific item of equipment. Consequently, the assessment of the technical data stated in this material standard against the design requirements of this specific item of equipment to verify that the ESRs of the Pressure Equipment Directive are satisfied will be done by the designer or manufacturer of the pressure equipment, taking also into account the subsequent manufacturing processes which may affect properties of the base materials.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.