Detaljer om förslaget

Svensk titel: Korrosion hos metaller och legeringar - Klassificering av inomhusatmosfärer med låg korrosivitet - Del 2: Bestämning av korrosionsangrepp i inomhusatmosfärer
Nummer:prEN ISO 11844-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 146
Namn på kommittén:Korrosion
Publicerat:den 30 nov 2018
Sista svarsdatum:den 21 jan 2019
Ämnesområden:Korrosion
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies methods for determination of corrosion rate with standard specimens of metals in indoor atmospheres with low corrosivity. For this direct method of evaluation corrosivity different sensitive methods can be applied using standard specimens of the following metals: copper, silver, zinc steel and lead. The values obtained from the measurements are used as classification criteria for the determination of indoor atmospheric corrosivity.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.