Detaljer om förslaget

Svensk titel: Järnvägar - Profiler - Del 1:
Nummer:prEN 15273-1:2018
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 254
Namn på kommittén:Järnvägar
Publicerat:den 23 nov 2018
Sista svarsdatum:den 21 mar 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

The gauges and processes included in this document have been developed for application on mainline railway networks using various track gauges. Other networks such as urban and suburban may apply the gauge rules defined in this standard but are outside of its scope.

This document contains

— the definitions and symbols for all prEN 15273 documents,

— the general explanation of various elements and phenomena affecting railway gauging,

— the general explanation of various calculation methods and processes applicable to railway,

— gauging that allow the dimensioning of the rolling stock and the infrastructure.

NOTE The rules given in this standard are not applicable to the gauges "S" and "T" referred to in 4.2.3.1. (7) & (8) for track gauge 1 520 mm of the merged TSI Loc and Pass ( Commission Regulation N° 1302/2014 of 18 November 2014).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.