Detaljer om förslaget

Svensk titel: Kärnenergi - Bestämning av kväveinnehåll i sintrade kutsar av UO2, (U,Gd)O2 och (U,Pu)O2 - Extraktion av inertgas och konduktivitetsmätning
Nummer:prEN ISO 12799
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 405
Namn på kommittén:Kärnenergi
Publicerat:den 20 nov 2018
Sista svarsdatum:den 8 jan 2019
Ämnesområden:Klyvbara material
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard describes a procedure for measuring the nitrogen content of UO2, (U,Gd)O2, and (U,Pu)O2 pellets. Nitrogen in nuclear fuel may be present either as elemental nitrogen or chemically combined in the form of nitrogenous compounds. The technique described herein serves to determine the total content of nitrogen excluding those compounds whose decomposition temperature is above 2 200 °C (most notably Pu and U nitrides).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.