Detaljer om förslaget

Svensk titel: Akustik - Karaktärisering av källor till strukturburet ljud med avseende på ljudutstrålning från sammankopplade delstrukturer - Indirekt in situ mätning av blockerade krafter vid infästningspunkter till maskiner och utrustning
Nummer:ISO/DIS 20270
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 110
Namn på kommittén:Akustik och buller
Publicerat:den 8 nov 2018
Sista svarsdatum:den 18 jan 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

The proposed standard deals with cases where a vibrating component (a source of structure-borne sound

or vibration) is attached to a passive structure (or receiver) and is the cause of vibration in, or structureborne

sound radiation from, the assembly. Examples are pumps installed in ships, servo motors in

vehicles or machines and plant in buildings. Almost any vibrating component can be considered as a

source in this context.

It is necessary to measure vibration at all contact degrees of freedom (connections between the source

and receiver). Therefore, the standard can only be applied to assemblies for which such measurement is

possible.

The standard is restricted to assemblies whose frequency response functions (FRFs) are linear and time

invariant.

The source may be installed into a real assembly or attached to a specially designed test stand (as

described in 4.2).

The standard method has been validated for stationary signals such that the results can be presented in

the frequency domain. However, the method is not restricted to stationary signals and with appropriate

data processing it is also applicable to time-varying signals such as transients and shocks (provided

linearity and time invariance of the FRFs is preserved).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.