Detaljer om förslaget

Svensk titel: Fläktar - Procedurer och metoder för att bestämma och utvärdera energieffektiviteten hos icke-bostadsriktade ventilationsenheter
Nummer:prEN 17291
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 170
Namn på kommittén:Luftbehandlingsteknik
Publicerat:den 8 nov 2018
Sista svarsdatum:den 8 jan 2019
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document provides procedures and methods for measuring and calculating the energy efficiency and associated characteristics of non-residential unidirectional ventilation units when driven by electric motors.

Unidirectional ventilation units include roof fans and box fans.

This document includes unidirectional ventilation units with and without filters.

Additional air treatment items are considered in this document but are excluded in the determination of the efficiency of the product.

This document does not include:

— residential unidirectional and bidirectional ventilation units,

— non-residential bidirectional ventilation units.

NOTE 1 Residential unidirectional ventilation units are under the remit of CEN/TC 156/WG 2.

NOTE 2 Non-residential bidirectional ventilation units are under the remit of CEN/TC 156/WG 5.

.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.