Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vägfordon - Gränssnitt för elanslutning av pyrotekniska enheter, tvåvägs- och trevägsanslutningar - Del 1: Specifikation av gränssnitt
Nummer:ISO/DIS 19072-1
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 240
Namn på kommittén:El- och elektronikutrustning för vägfordon
Publicerat:den 5 nov 2018
Sista svarsdatum:den 15 dec 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

The purpose of this part of ISO 19072 is to define the minimum specification of the pyrotechnic device pocket interface.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

ASTM B488: Standard Specification for Electrodeposited Coatings of Gold for Engineering Uses

ASTM B735: Standard Test Method for Porosity in Gold Coatings on Metal Substrates by Nitric Acid Vapor

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.