Detaljer om förslaget

Svensk titel: Vägfordon - Gränssnitt för elanslutning av pyrotekniska enheter, tvåvägs- och trevägsanslutningar - Del 2: Provningsmetoder och allmänna prestandakrav
Nummer:ISO/DIS 19072-2
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 240
Namn på kommittén:El- och elektronikutrustning för vägfordon
Publicerat:den 5 nov 2018
Sista svarsdatum:den 15 dec 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

The purpose of this part of ISO 19072 is to define the performance criteria and requirements of a three-way connection interface, including ground connection, linking the pyrotechnic device and harness connector built into a road vehicle.

Performance criteria and requirements are also defined for a sealed variant of the pyrotechnic device/ initiator harness connector assembly.

Performance criteria and requirements are also defined for a two-way (without ground) variant of the pyrotechnic device/initiator harness connector assembly.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.