Detaljer om förslaget

Svensk titel: Järnvägar - Infrastruktur - Oförstörande provning av räler i spår - Del 2: Eddy-strömprovning av skenor i spår
Nummer:prEN 16729-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 254
Namn på kommittén:Järnvägar
Publicerat:den 3 okt 2018
Sista svarsdatum:den 6 dec 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document is applicable to testing of rails installed in track for detecting rail surface cracks. This part of this European Standard applies to testing equipment in inspection-trains or reprofiling machines and manual systems. This document specifies the requirement for testing principles and systems in order to produce comparable results in respect to the location and the characteristic of surface cracks. This document is not aiming to give any guidelines for managing the result of eddy current rail testing. This document does not define the requirements for vehicle acceptance. This document is not concerned with production testing of rails in a production plant. This document applies only to rail profiles meeting the requirements of EN 13674-1.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.