Detaljer om förslaget

Svensk titel: Bensinstationer - Del 2: Säkerhetskrav för konstruktion och utformning av slangbrottsventiler för användning i mätanläggningar för drivmedel
Nummer:prEN 13617-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 287
Namn på kommittén:Utrustning för bensinstationer
Publicerat:den 3 okt 2018
Sista svarsdatum:den 20 nov 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies safety requirements for the construction and performance of safe breaks to be fitted to metering pumps and dispensers installed at filling stations and used to dispense liquid fuels and aqueous urea solution into the tanks of motor vehicles, boats and light aircraft and into portable containers at flow rates up to 200 l · min-1.

This document applies to fuels of Explosion Group IIA and also aqueous urea solution according to ISO 22241-1.

NOTE Fuels other than of Explosion Group IIA are excluded from this European Standard.

The requirements apply to safe breaks at ambient temperatures from –20 °C to +40 °C with the possibility for an extended temperature range.

This document pays particular attention to electrical, mechanical and hydraulic characteristics of, and electrical apparatus incorporated within or mounted on, the safe break.

This document applies mainly to hazards related to the ignition of liquid fuels being dispensed or their vapour. This document also addresses electrical and mechanical hazards.

This document does not apply to equipment dispensing compressed or liquefied gases.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.