Detaljer om förslaget

Svensk titel: Akustik - Buller från skjutbanor - Del 3: Riktlinjer för beräkning av ljudutbredning (ISO 17201-3:2010)
Nummer:prEN ISO 17201-3
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 110
Namn på kommittén:Akustik och buller
Publicerat:den 28 sep 2018
Sista svarsdatum:den 27 nov 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies methods of predicting sound exposure levels of shooting sound for a single shot at a given reception point. Guidelines are given to calculate other acoustic indices from the sound exposure level. The prediction is based on the angular source energy distribution of the muzzle blast as defined in ISO 17201-1 or calculated using values from ISO 17201-2.

This document applies to weapons with calibres of less than 20 mm or explosive charges of less than 50 g TNT equivalent, at distances where peak pressures, including the contribution from projectile sound, are less than 1 kPa (154 dB).

NOTE National or other regulations, which could be more stringent, can apply.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.