Detaljer om förslaget

Svensk titel: Pyrotekniska artiklar - Fyrverkerier kategori F1, F2 och F3 - Del 4: Provningsmetoder
Nummer:prEN 15947-4:2018
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 443
Namn på kommittén:Pyroteknik
Publicerat:den 25 sep 2018
Sista svarsdatum:den 3 dec 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies test methods. It is applicable to fireworks in categories F1, F2 and F3 according to prEN 15947-2:2018.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.