Detaljer om förslaget

Svensk titel: Tågvirke - Bestämning av vissa fysikaliska och mekaniska egenskaper
Nummer:prEN ISO 2307
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 160
Namn på kommittén:Textil
Publicerat:den 20 sep 2018
Sista svarsdatum:den 2 nov 2018
Ämnesområden:Tågvirke och rep
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This International Standard specifies, for ropes of different kinds, a method of determining each of the

following characteristics:

 linear density;

 diameter;

 lay length;

 braid pitch;

 elongation;

 breaking force.

The linear density, lay length and braid pitch are measured with the rope under a specified tension called the

reference tension, as specified in Annex A.

The elongation corresponds to the measured increase in length of the rope when the tension to which it is

subjected is increased from an initial value (reference tension) to a value equal to 50 % of the minimum

specified breaking strength of the rope.

The breaking force is the maximum force registered (or reached) during a breaking test on the test piece,

carried out on a tensile testing machine with constant rate of traverse of the moving element. The breaking

force values given in the tables of rope specifications are only valid when this type of testing machine is used.

When it is not possible to test the rope in full size, the method described in Annex B can be used, subject to

agreement between the parties involved.

This International Standard also provides a method for measuring water repellence, lubrication and finish

content, when requested by the customer.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.