Detaljer om förslaget

Nummer:ISO/DIS 17987-8
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 240
Namn på kommittén:El- och elektronikutrustning för vägfordon
Publicerat:den 20 sep 2018
Sista svarsdatum:den 21 nov 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the DC powerline electrical physical layer (EPL) for the LIN communication

system.

This EPL supports bitrates of 9,615 kbit/s, 10,417 kbit/s, and 19,230 kbit/s. The medium that is used is

a DC powerline.

This document specifies the electrical characteristics, the modulation method of the transmission, and

how to impose the carrier signal on the DC powerlines.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.