Detaljer om förslaget

Svensk titel: Djurfoder: Provtagnings- och analysmetoder - Screening och bestämning av godkända koccidiostatika vid tillsats och 1% och 3% kors-kontaminationsnivå och av icke-registrerade coccidiostatika och av ett antibiotikum vid subadditiva nivåer i foderblandning med High Performance Liquid Chromatography - Tandem Mass Spectrometry Detection (LC-MS / MS)
Nummer:prEN 17299
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 435
Namn på kommittén:Livsmedel och foder
Publicerat:den 23 aug 2018
Sista svarsdatum:den 30 okt 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a high performance liquid chromatographic – tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method for the simultaneous screening and/or determination of the eleven authorized coccidiostats (halofuginone, robenidine hydrochloride, nicarbazin, diclazuril, decoquinate, monensin sodium, salinomycin sodium, narasin, lasalocid sodium, semduramicin sodium and maduramicin ammonium alpha) contents in poultry, cattle and pig feed at additive and cross-contamination levels and of five non-registered coccidiostats (ethopabate, clopidol, ronidazole, dimetridazole and amprolium) at sub-additive levels and for the screening of the prohibited furazolidone antibiotic at sub-additive level, in the same matrices.

The range of application of the method is fit for the purpose of the screening and determination of all eleven coccidiostats at the values set by European legislation, of the non-registered coccidiostats and of the screening of the banned antibiotic.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.