Detaljer om förslaget

Svensk titel: Plaströrsystem - PE-rör och -rördelar för vattendistribution - Del 3: Rördelar
Nummer:ISO/DIS 4427-3
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 226
Namn på kommittén:Plaströrssystem
Publicerat:den 3 jul 2018
Sista svarsdatum:den 15 sep 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the fittings made from polyethylene (PE) for buried or above ground applications, intended for the conveyance of water for human consumption, raw water prior to treatment, drainage and sewerage under pressure, vacuum sewer systems, and water for other purposes.

NOTE 1 The intended uses include sea outfalls, laid in water and connection between pipes suspended below bridges.

This document also specifies the test parameters for the test methods referred to in this International Standard.

In conjunction with the other parts of the ISO 4427- series, this document is applicable to PE fittings, to joints with components of PE or other materials, intended to be used under the following conditions:

a) a maximum allowable operating pressure (PFA) up to and including 25 bar1);

b) an operating temperature of 20 °C as the reference temperature.

NOTE 2 For other operating temperatures, guidance is given in ISO 4427-1: , Annex A.

This document covers a range of maximum allowable operating pressures and gives requirements concerning colours and additives.

NOTE 3 It is the responsibility of the purchaser or specifier to make the appropriate selections from these aspects, taking into account their particular requirements and any relevant national guidance or regulations and installation practices or codes.

This document is applicable to fittings of the following types:

1. fusion fittings;

a. electrofusion fittings;

b. spigot end fittings (for butt fusion using heated tools and electrofusion socket fusion);

c. socket fusion fittings (see Annex A);

2. mechanical fittings;

a. compression fittings;

b. flanged fittings;

3. fabricated fittings (see Annex B).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.