Detaljer om förslaget

Svensk titel: Tunga fordon och bussar - Bestämning av tyngdpunkt - Provningsmetoder för axellyft, lutande plan och stabil pendel
Nummer:ISO/DIS 19380
Källa:ISO
Kommitté:SIS/TK 236
Namn på kommittén:Fordonsdynamik
Publicerat:den 28 jun 2018
Sista svarsdatum:den 16 aug 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This international standard describes a standard method for measuring a vehicle’s longitudinal and lateral (horizontal plane) centre of gravity (CG) positions and three methods for estimating a vehicle’s vertical CG position- the axle lift, tilt-table, and stable pendulum methods. It applies to heavy vehicles, that is commercial vehicles and buses as defined in ISO 3833 (trucks and trailers with maximum weight above 3,5 tons and buses and articulated buses with maximum weight above 5 tons, according to ECE and EC vehicle classification, categories M3, N2, N3, O3 and O4). CG measurements are performed separately for each single unit.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.