Detaljer om förslaget

Svensk titel: Kemiska analysmetoder för järn och stål - Bestämning av kalciumhalt i stål - Spektrometrisk flamatomabsorptionsmetod
Nummer:prEN 10177
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 122
Namn på kommittén:Kemiska analysmetoder för metaller
Publicerat:den 25 jun 2018
Sista svarsdatum:den 20 aug 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies a flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) for the determination of calcium content in non-alloy and low alloy steels.

The method is applicable to calcium contents between 0,000 4 % and 0,012 %.

The method can be adapted to higher calcium contents by changing the test portion or the dilution process, provided the criteria in 6.2.2 and 6.2.3 are still met.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.