Detaljer om förslaget

Svensk titel: Varmvalsade konstruktionsstål - Del 2: Tekniska leveransbestämmelser för olegerade stål
Nummer:prEN 10025-2
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 142
Namn på kommittén:Konstruktionsstål
Publicerat:den 25 jun 2018
Sista svarsdatum:den 28 aug 2018
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document specifies the technical delivery conditions for flat and long products as well as semi-finished products which are meant for further processing to flat and long products of hot rolled non-alloy quality steels in the grades and qualities given in Tables 1 to 5 (chemical composition) and Tables 6 to 8 (mechanical properties) in the usual delivery conditions as given in 6.3. Three engineering steels are also specified in this document (see Tables 2 and 4) (chemical composition) and Table 7 (mechanical properties). This document does not apply to structural hollow sections (see EN 10210-1 and EN 10219-1) and tubes.

The technical delivery conditions apply to:

— thicknesses ≥ 3 mm and ≤ 150 mm for long products of steel grade S460JR, J0, J2, K2 and S500J0;

— thicknesses ≤ 400 mm for flat products of qualities JR, J0, J2 and K2;

— thicknesses ≤ 250 mm for flat and long products of all other grades and qualities.

The steels specified in this document are not intended to be heat treated except products delivered in the delivery condition +N. Stress relieving is permitted. Products delivered in +N condition can be hot formed and/or normalized after delivery (see Clause 3).

Semi-finished products which are to be converted to rolled finished products conforming to this document should be the subject of special agreement at the time of the order. The chemical composition can also be agreed at the time of the order, however the values should be within the limits of Tables 1 and 2.

For certain grades and product forms suitability for particular applications may be specified at the time of the order (see 7.4.2, 7.4.3 and Table 9).

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.