Detaljer om förslaget

Svensk titel: Temporära konstruktioner - Rullställningar - Material, dimensioner, dimensionerande laster och säkerhetskrav
Nummer:prEN 1004
Källa:CEN
Kommitté:SIS/TK 173
Namn på kommittén:Byggnadsställningar
Publicerat:den 25 jun 2018
Sista svarsdatum:den 13 aug 2018
Ämnesområden:Anläggningsmaskiner
Contact email:kommentera(at)sis.se
Förslagets omfattning:

This document applies to the design of mobile access and working towers made of prefabricated elements with dimensions which are fixed by the design and with a height up to 12 m (indoors) and up to 8 m (outdoors). This document applies to mobile access and working towers used as temporary work equipment.

This document:

— gives guidelines for the choice of the main dimensions and stabilizing methods,

— gives safety and performance requirements; and

— gives information on complete towers.

This product standard does not apply to scaffolds according to EN 12810-1 and EN 12811-1.

Detta dokument föreslås att fastställas och publiceras som svensk standard.

För att lämna allmänna kommentarer på standardförslaget i sin helhet och på föreslagen titel – klicka på förslagets titel i innehållsförteckningen till vänster.

För att lämna specifika kommentarer på innehållet – skriv kommentaren och föreslagen ändring i rutan under avsnittet i fråga.

Standardförslag på engelska föreslås att fastställas som svensk standard utan översättning. Kommentarer på engelskspråkiga standardförslag bör vara på engelska.

För att ett standardförslag ska kunna fastställas som svensk standard måste det vara förenligt med svensk lagstiftning. Det är således viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger ifall standardförslaget är förenligt med svensk lagstiftning.